Kontakt

Tillfällig stängning av återvinningsstationen i Annelund

Med anledning av arbetet med omläggning av vatten- och avloppsledningar i Annelund så kommer återvinningsstationen tillfälligt att plockas bort. Behållarna kommer att flyttas under v. 25. Målet är att återvinningsstationen ska vara tillbaka på platsen om 4-6 veckor.

Förpackningar och tidningar kan istället lämnas på återvinningsstationerna vid Järnvägsgatan, Norrlandsvägen och Guttane.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB) och kommunens renhållningsenhet är medvetna om att servicen försämras tillfälligt men hoppas att stationen är åter på plats så snart som möjligt.

Frågor hänvisas till FTI AB och deras kundtjänst som nås på telefon: 0200 - 88 03 11

Senast uppdaterad • 2019-12-09