Kontakt

Lyckat projekt för mer norsk affärer

–Säljcoachen har hjälpt oss att nå nya höjder och fört med sig ett helt nytt tänk och en massa positiv energi, säger ett av de deltagande företagen.

Regionalfondsprojektet Westra Wermland Export närmar sig slutet. Inom projektet har cirka 70 företag från Arvika, Säffle och Årjängs kommuner stärkt sin konkurrenskraft och blivit bättre rustade för fortsatt tillväxt.

Projektet startade i september 2015 och avslutas i början av 2019. Syftet med projektet har varit att västra Värmland ska bli en tillväxtmotor i Värmland och den region i Sverige som har flest norgeaffärer per företag.

–Vi har i projektet dels jobbat med att på olika sätt stötta och stärka företag, för att de ska bli bättre rustade att kunna bedriva export till Norge samt för att locka fler norska besökare till regionen, säger Anders Anstrin, projektledare.

Affärsutveckling för starkare företag

Affärsutvecklingsaktiviteterna har haft fokus på att stärka företagen inifrån och ut för att de ska kunna verka bättre mot olika marknader, såväl svenska som norska. Det har varit mycket uppskattat och framgångsrikt när coacher direkt på plats hos företagen utifrån respektive företags egna förutsättningar och behov har stärkt dem i deras arbete. En av dem som har jobbat med företagen är säljcoachen Ewa Gustavsson.
–Det har varit väldigt spännande att få arbeta långsiktigt med företagens säljutveckling. Det har hänt jättemycket och vi når goda resultat. Flera företag har ökat sin omsättning och anställt mer personal, säger Ewa.

Matchning för att nå den norska marknaden

En annan framgångsrik aktivitet har varit insatser för att nå den norska marknaden. I projektet har en matchingskonsult i samverkan med Oslo Handelskammare möjliggjort att svenska och norska företag har kunnat göra mer och fler affärer med varandra.

Gemensam platsmarknadsföring

Att gemensamt arbeta med att stärka västra Värmland som destination för besökare, företag och inveserare har varit en del i arbetet.

–Gemensam marknadsföring genom bland annat filmer, annonser, cykel- och vandringsguider har varit en uppskattad och bra del i projektet. Förutom själva marknadsföringsmaterialet har vi dessutom närmat oss varandra och stärkt nätverket mellan företagen, vilket såklart är positivt för framtiden, berättar Anders Anstrin, projektledare.

Fler anställda och fler affärer

Projektets insatser har varit uppskattade bland företagen och både antalet affärer och anställda har ökat. Ca 70 företag har deltagit i flera av projektets insatser (frånräknat deltagare på seminarier och mässor).

–Sysselsättningen har ökat hos de deltagande företagen, ca 20 nya tjänster har tillkommit och de flesta upplever att man fått en ökad sälj- och marknadskunskap, säger Anders Anstrin.

PROJEKTFAKTA:

Finansiärer: Arvika kommun, Säffle kommun, Årjängs kommun, Westra Wermlands Sparbank, Säffleindustrins samarbetsgrupp, Nordmarkens Näringsliv, ELSA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Sparbanksstiftelsen Alfa .
Antal deltagande företag: Cirka 70.
Nya arbetstillfällen: Cirka 20.
Projektperiod: September 2015- april 2019.

Kontakt
  • Anders Anstrin

    Utvecklingsstrateg

    Kommunledningskontoret

    0533-68 30 07

    Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-11-21