Kontakt

Säffle kommun vill hjälpa djuren i torkan

Säffle kommun har internt diskuterat hur vi kan hjälpa till med att skänka foder till djur med anledning av den rådande torkan.

Vi vill naturligtvis gärna hjälpa till och erbjuder därför bönder att klippa oslagna delar av kommunens grönytor och använda gräset som foder.

Det handlar i dagsläget om tre ytor i Säffle tätort på sammanlagt cirka fyra hektar. Kravet är att bönderna klipper utan ersättning. De får inte betalt för att de klipper, däremot får de behålla gräset.

Gräset får inte säljas. Det får bara användas som foder till de egna djuren. När balarna är plastade ska de tas bort omgående. Arbetet ska utföras på ett professionellt sätt.

Det här är ytor som vi normalt inte slår på det här sättet. Det kan därför finnas stenar, grenar, skräp och annat olämpligt i gräset.

Kommunen kan ha fler ytor i anslutning till Säffle, Svanskog, Värmlandsbro eller Värmlands Nysäter, så om ni vet någon kommunal yta som inte brukas så kontakta oss gärna.

Den som är intresserad av en yta hör av sig till oss på 0533-68 17 50.

Senast uppdaterad • 2019-12-09