Kontakt

Förslag till Energi- och klimatplan

Teknik- och fritidsnämnden har lagt fram ett förslag till Energi- och klimatplan för Säffle kommun.

Energi- och klimatplanen omfattar kommunens egna förvaltningar och bolag med mål för år 2030. Planen är huvuddokumentet och tillhörande nulägesbeskrivning, handlingsplan och uppföljningsmanual.

Här kan ni ta del av förslaget av huvuddokumentet.
Förslag huvuddokument - Energi- och klimatplan. , 749.7 kB, öppnas i nytt fönster.

För att även ta del av de övriga bilagorna kontakta Lars-Anders Sjögren på 0533- 68 36 76.

Under granskningstiden finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, som finns utställt under tiden 24 april – 16 maj 2018 på följande platser:

  • Teknik- och fritidsförvaltningens administration, Järnvägsgatan 9
    öppet vardagar 08:00-12:00 och 13:00-15:30
  • Biblioteket, Kanaltorget 3
    öppet måndagar 10:00-18:00, tisdag-torsdag 10:00-17:00,
    fredagar 10:00-16:00.
  • Säffle Stadshus, Kanaltorget 1

Öppet vardagar 08:00-12:00 och 13:00-16:00

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till Teknik- och fritidsnämnden, 661 80 Säffle eller teknik.fritid@saffle.se senast den 16 maj 2018.

Senast uppdaterad • 2019-12-05