Kontakt

Ny entreprenör för sotning och brandskyddskontroll

Säffle kommuns entreprenör för sotning och brandskyddskontroll, Säffle-Åmåls sotningsdistrikt AB, genomgår ett ägarbyte. I samband med detta byter företaget namn till Sotning och ventilation i Säffle-Åmål AB. Det är också ett bolag i den nya ägarstrukturen, Sotning och Ventilation i Karlstad AB, som efter upphandling tilldelats kommande års avtal. Johan Hjälmerhag är VD för Sotning och Ventilation:

- Det är glädjande att få förtroendet att utföra detta uppdrag i Säffle och genom att personalen kvarstannar i det nya bolaget finns både den nödvändiga kompetensen och den lokala kunskapen.

Mattias Larsson, Räddningschef, känner sig trygg inför framtiden:

- Sotning och Ventilation i Karlstad AB har gedigen erfarenhet av liknande uppdrag och en bra planering för hur uppdraget i Säffle ska genomföras.

Det nya avtalet sträcker sig fram till och med år 2022 med möjlighet till tre års förlängning.

Senast uppdaterad • 2019-12-05