Kontakt

Fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad

Säffle kommun har nu arbetat fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Säffle stad.

En FÖP är ett strategiskt dokument och en del i kommunens utvecklingsplanering. Fördjupningen hanterar och gör avvägningar mellan allmänna intressen och är vägledande för beslut i frågor som rör användningen av mark- och vattenområden.

Kommunfullmäktige har den 4 december 2017 antagit fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad.

Beslutet har vunnit laga kraft den 29 december 2017.

Kontakt
  • Peter Pettersson

    Förvaltningschef

    Miljö- och byggförvaltningen

    0533-68 17 74

    Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-12-04