Kontakt

SMS-tjänst lanseras i Säffle och Åmåls kommuner

Från och med den 3/4 2017 kommer systemet UMS Alert att införas i Säffle och Åmåls kommun för att informera om driftstörningar i den kommunala vattenförsörjningen samt i hämtningen av hushållsavfall.

Via UMS Alert skickas SMS, alternativt talsvarsmeddelanden (till fasta telefoner) ut med aktuell driftstörning, till exempel vattenläcka. Utskicken avgränsas till att endast omfatta de fastigheter som beräknas bli berörda. Syftet med detta är att förbättra vår kommunikation med invånarna i våra kommuner, så att vi når rätt personer med information snabbt.

Vi använder SMS-tjänsten för att informera om

  • Akuta driftstörningar, exempelvis vattenläckor
  • Planerade driftstörningar, exempelvis vattenavstängningar
  • Föroreningar i dricksvattnet
  • Driftstörning vid hämtning av ditt hushållsavfall


(SMS-tjänsten används inte för någon form av försäljning eller marknadsföring.)

SMS-talsvarsmeddelande skickas till de telefonnummer som är registrerade i folkbokföringsregistret på de utvalda fastigheterna.

Vilka får SMS?
Om du är folkbordförd i Säffle-Åmåls kommuner, samt har en telefon som är registrerad på samma adress, kommer våra SMS-utskick automatiskt till din telefon. SMS skickas till det mobilnummer som är registrerat på personer över 16 år i hushållen inom det aktuella området. Alla telefonnummer hämtas från register på Bisnode, och uppgifterna lämnas inte ut till någon.


För dig som inte har en mobiltelefon
Om du som får ett utskick från systemet inte har en mobiltelefon kommer ditt SMS istället att skickas och läsas upp som ett röstmeddelande på din fasta telefon.

Om du har en mobiltelefon som inte är skriven på din adress
Om du till exempel har en jobbtelefon kan du fylla i dina uppgifter. När du gjort detta får du en engångskod till din mobiltelefon. Skriv koden i rutan som kommer upp, så kommer du vidare till en ny sida där du enkelt kopplar din bostadsadress till ditt mobilnummer.

Om du inte vill ha några SMS-utskick
OM du inte vill ha information via SMS, eller talmeddelande vid störningar kan du enkelt avregistrera dig.

Senast uppdaterad • 2019-12-09