Kontakt

Beslut om byggnation av simhall

Idéskiss för Säffle simhall

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 3 april 2017 beslutades att Säffle kommun ska bygga en ny simhall med 50-metersbassäng till en total kostnad av 236 miljoner kronor. Byggnationen kommer att pågå under 2017 och 2018 med byggstart hösten 2017.

Mer information om simhallsbygget kommer inom kort.

Senast uppdaterad • 2019-12-04