Kontakt

Information om ombyggnationen av Säffle Resecentrum

Under perioden 3/4– 30/9 kommer Säffle Resecentrum att byggas om vilket innebär att busshållplatser flyttas ut på Järnvägsgatan mellan Stationsgatan och Bergsgatan.
Du som reser kollektivt från Säffle resecentrum behöver med andra ord vara lite extra uppmärksam på att din buss inte avgår från samma läge som du är van vid.

Det innebär också att denna del av Järnvägsgatan periodvis under vardagar kommer att vara blockerad av bussar och resenärer och bilar kommer inte alls att kunna passera.
Det förväntas inträffa under korta perioder om cirka 10 min cirka 2-3 gånger per vardag.

Personbilstrafiken kan enkelt svänga runt kvarteret och köra via Billerudsgatan och det kan merparten av de tunga fordon också men med vissa undantag.

Tung trafik som kommer till Järnvägsgatan när den är blockerad rekommenderas att vänta till bussarna lämnat området och inte välja annan färdväg.

Vi hoppas på er förståelse och att trafikanter respekterar varandra under den här perioden.

Teknik- & fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Ombyggnation Resecentrum – välj annan färdväg
Nu har ombyggnationen av Resecentrum startat och busshållplatserna har flyttats ut till Järnvägsgatan. Det innebär att det är många fotgängare som korsar gatan för att komma till/från sin buss.

Vi uppmanar därför alla trafikanter att köra försiktigt i området och ta stor hänsyn till gående.
Personbilstrafiken uppmanas att välja annan färdväg, exempelvis via Billerudsgatan som går parallellt med Järnvägsgatan.
För att sänka hastigheten i området är farthinder utplacerade på sträckan.

Under perioden 3/4– 30/9 kommer Säffle Resecentrum att byggas om vilket innebär att busshållplatser flyttas ut på Järnvägsgatan mellan Stationsgatan och Bergsgatan.
Du som reser kollektivt från Säffle resecentrum behöver med andra ord vara lite extra uppmärksam på att din buss inte avgår från samma läge som du är van vid.

Det innebär också att denna del av Järnvägsgatan periodvis under vardagar kommer att vara blockerad av bussar och resenärer och bilar kommer exempelvis inte alls att kunna passera.
Detta förväntas inträffa under korta perioder om cirka 10 minuter cirka 2-3 gånger per vardag.

Personbilstrafiken kan enkelt svänga runt kvarteret och köra via Billerudsgatan och det kan merparten av de tunga fordon också med vissa undantag.

Tung trafik som kommer till Järnvägsgatan när den är blockerad rekommenderas att vänta till bussarna lämnat området och inte välja annan färdväg.

Vi hoppas på er förståelse och att trafikanter respekterar varandra under den här perioden.
Ta det lugnt i trafiken och visa hänsyn!

Teknik- & fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Senast uppdaterad • 2019-12-04