Kontakt

Planer för Säffles nya resecentrum

Bakgrund

Från mars 2015 genomförde Säffle kommun, Säfflebostäder, Trafikverket, Värmlandstrafik AB och Sweco under ett års tid en åtgärdsvalsstudie för att utveckla Säffles stationsområde. Även handikapprådet deltog i processen kring utformningen av resecentrum.

Behoven och problemen med det befintliga stationsområdet identifierades och sammanfattades i fem punkter:

 • Området upplevs som otryggt och otydligt
 • Det finns stora trafiksäkerhetsrisker
 • Det finns stora behov av tillgänglighetsanpassning
 • En stor brist på parkeringar
 • Tillgänglighetsanpassning av tågperrongerna

Därefter kom alla parter överens om vilka mål som ska prioriteras:

 • Tillgänglighetsanpassning
 • Ökad trygghet, mer välkomnande miljö
 • Ökat kollektivt resande
 • Smidiga byten mellan trafikslag
 • Ökad tillgänglighet för bil och cykel (parkering och trygga stråk)

Genomförande

Trafikverket har i dagsläget inte beslutat om att ta fram en funktionsutredning över järnvägsdelen/perrongerna. En sådan utredning kommer inte att genomföras på sikt.

Det nya resecentrumet byggs i ett samverkansavtal mellan Säffle kommun och Värmlandstrafik AB. Värmlandstrafik har ansökt om statlig medfinansiering hos Trafikverket och en femtioprocentig medfinansiering av bussdelen har beviljats.

Just nu pågår upphandling av byggnationen av resecentrum. Tilldelning sker vecka 5. Byggnation av resecentrum ska genomföras 2017-03-15 – 2017-09-15. Ombyggnation av stationshuset maj – september 2017.

Busstrafiken ska gå som vanligt under byggtiden.

Invigning sker i oktober 2017. I samband med invigningen kommer den nya stadsbussen (en större buss som drivs med HVO, fossilfri diesel) i Säffle att trafikera sin nya förbättrade linjesträckning. Kampanjer kommer att genomföras.

Kostnader

Bussdelen med alla dess anslutningar kostar omkring 8 Mnkr och en uppfräschning av parken framför stationshuset kostar omkring 1,5 Mnkr. För bussdelen erhåller Säffle Kommun 50 % statlig medfinansiering (4 Mnkr).

Stationshuset som förvaltas av Säbo ska få en ny, helt inglasad väntsal med utsikt över resecentrum samt insyn utifrån vilket skapar mer trygghet. Även stationshusets fasad ska få en uppfräschning. Detta beräknas kosta 3 Mnkr.

De största nyheterna i korthet

 • En stor perrong-ö i mitten av bussdelen med 6 bussangörningar
 • Tydliga och säkra stråk
 • Hela området är tillgänglighetsanpassat
 • Fler trivsamma sittytor och inbjudande trivsel- och grönområden
 • 30 nya parkeringsplatser (varav 2 handikapplatser och 4 parkeringar med elladdstolpar)
 • Ny väntsal
Senast uppdaterad • 2019-12-05