Kontakt

Affärsutvecklingsprogram för ökad tillväxt

Inom regionalfondsprojektet Westra Wermland Export har fem företag i Säffle tillsammans genomfört ett Affärsutvecklingsprogram. Syftet med programmet är att stärka företagens utvecklingsförmåga och därmed skapa en ökad tillväxt.
I programmet har företagsledarna och två till tre nyckelpersoner från respektive företag ingått. Målsättningen har varit att öka företagets möjligheter att växa och att deltagarna ska utveckla sin förmåga att leda och utveckla företaget.

-Ingen av oss har jobbat på det här sättet tidigare men vi har nått flera av de mål som vi utsprungligen satte, säger Göran Emanuelsson, VD på Gebax Unimetron.

Läs gärna mer i denna artikel från Säffle Tidningen 10/9 2016:

Vill du ta del av ett affärsutvecklingsprogram? Kontakta oss på näringslivsenheten!

Kontakt
 • Caroline Fröling

  Kommunikationsansvarig

  Kommunledningskontoret

  0533-68 13 24

  Kanaltorget 2A, Säffle

 • Ewa Gustavsson

  Rådgivare och coach inom försäljning

  Kommunledningskontoret

  0533-68 13 29

  Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-11-21