Kontakt

Projekt Vattentornet

Vattentornet i Säffle blir arena för konstnärlig installation

Kommunstyrelsen i Säffle fattade 16 maj 2016 beslut om att stadens 102-åriga vattentorn blir en arena för konstnärliga utställningar. Samtidigt tog man ett beslut om att Oscar Magnusson, ägare av det uppmärksammade Sliperiet i Borgvik, får ett uppdrag som konstnärlig ledare i Säffle kommun under två år.

1914 ritade den berömde arkitekten Ivar Tengbom Säffles vattentorn. Tengbom är känd som arkitekt för bl a Stockholms konserthus, 1924-26. Vattentornet är en av Säffles mest kända och omtyckta byggnader. Tornet blev känt även utanför Säffles gränser när ett fotografi av den välbekanta silhuetten användes som backdrop i tv-studion under inspelningarna av programmet Sen kväll med Luuk.

Under många år har det pågått diskussioner om hur vattentornet i Säffle ska tas tillvara och användas. Vattentornet har gjorts rent, sanerats och iordningsställts för att användas för nya ändamål. Under våren har den slutliga renoveringen ägt rum, med bland annat ökad tillgänglighet, nya elinstallationer och reparation av ytterdörren.

Efter att ha varit igenbommat under 50 år, intagits av duvor och stått tomt och övergivet finns nu äntligen handfasta planer på hur denna fantastiska byggnad och symbol ska bli ett besöksmål för såväl Säfflebor som tillresande. I vattentornet kommer ett unikt möte att ske mellan modern glaskonst och den ruffiga och råa originalbyggnaden.

Vattentornet får en central roll i planerna på att utveckla Säffle centrum, få fler att besöka staden, ge möjligheter för näringsidkare, restauranger, caféer och butiker att få fler kunder och besökare.

Oscar Magnusson som har skapat det framgångsrika Sliperiet i Borgvik, Grums, har tidigt visat intresse för vattentornet och att arbeta för att, genom konstnärig gestaltning, utveckla Säffle centrum. Nu får Oscar Magnusson uppdraget att under två år vara konstnärlig ledare för Säffle kommun, ett uppdrag som bland annat innebär att tillsammans med Ingalena Klenell arbeta fram en konstinstallation av ett större glaskonstverk i vattentornet. Installationen kommer att finnas på plats för vernissage fredagen 2 september i samband med Kulturnatten.

Ingalena Klenell, som till vardags finns i Sunne, har de senaste åren haft stora framgångar med sina konstverk i transparent glas. Ingalena Klenells glaskonst har varit utställd i bland annat Museum of glass, Tacoma USA, på House of Sweden Washington USA, på Kristinehamns konstmuseum och på Millesgården i Stockholm. 22 maj är det vernissage på Kalmar slott för utställningen10 ways with Swedish glass, där Ingalena Klenell är en av de anlitade konstnärerna.

Oscar Magnusson kommer under två år att ha ett uppdrag på deltid som konstnärlig ledare i Säffle kommun. Uppdraget kommer sedan att, under 10 års tid, tillfalla fem olika konstnärer/entreprenörer, som i sitt uppdrag ska se till att Säffle centrum utvecklas med hjälp av konst och kultur. Uppdraget som konstnärlig ledare kommer att ske i nära samarbete med kulturförvaltningen och stadsarkitekten.

Bakgrund

Modern forskning och studier visar att kultur är en utvecklingspotential för städer och lockar till inflyttning. Richard Florida menar att städer som lockar den kreativa klassen har möjlighet att utvecklas och locka människor att bli kvar på orten

Rudolf Antoni har för organisationen Fastighetsägarna gjort studier om vad som lyfter och särpräglar orters stadskärnor. Han menar att ett rikt och levande kulturliv är en av de viktigare konkurrensfaktorerna.

”Genom att målmedvetet arbeta med satsningar på kultur i alla dess former skapas en stadsmiljö full av människor och aktivitet. Gator, torg och kvarter lever och andas både dagtid och kvällstid i den kulturella staden. Butiker och restauranger har gott om kunder och samtidigt föds sannolikt spännande och kreativa nya företag i kulturens spår.”

I det stora arbete med Fördjupad översiktsplan, FÖP, som startade hösten 2015 och som fortsatt under våren 2016, har det vid flera tillfällen kommit fram synpunkter på vikten av att lyfta fram Säffles kulturmiljöer, kulturaktiviteter och besöksmål. Politiker och tjänstemän som representerat hela kommunen har jobbat aktivt med strategier och målformuleringar som ska bidra till ett levande centrum. Genom satsningen på konstnärlig gestaltning i vattentornet satsar Säffle kommun på en ny väg för utvecklingen av centrum.

Sliperiets Oscar Magnusson, konstnären Ingalena Klenell och kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne

Senast uppdaterad • 2019-12-03