Kontakt

Medborgarlöften för att stärka tryggheten i Säffle kommun

Polisen och Säffle kommun vill veta vad du tycker. Ta chansen att bidra med dina åsikter om hur Säffle kan bli en tryggare kommun!

Undersökningen är nu avslutad, resultatet är under bearbetning och kommer att redovisas här.

Medborgarlöften är ett nytt samarbete mellan polis och kommun. Det innebär att den lokala problembilden i en kommun ska vara utgångspunkten för de mål som polisen arbetar med lokalt.

Vilka otrygghetsfaktorer har vi i Säffle som särskilt behöver belysas i polisens och kommunens arbete?

Detta ska vi tillsammans undersöka under vecka 17 genom ett antal aktiviteter, med start måndag 25 april. Se program nedan.

Utifrån resultatet i undersökningen kommer medborgarlöften att utarbetas och skrivas under av kommunalråd Dag Rogne och polischef Christer Lööf i slutet av 2016. Polis och kommun ska sedan arbeta för att uppfylla medborgarlöftet med hjälp av konkreta insatser och på så sätt öka tryggheten och minska brottsligheten i Säffle kommun.

Säfflebornas åsikter är mycket viktiga i utformningen av medborgarlöften. Därför ska vi besöka både skolor och torg för att lyssna, prata och samla in kommuninvånarnas synpunkter angående tryggheten i Säffle. Vi kommer också att anordna en workshop med kommunens egna medarbetare där vi bjuder in representanter från ett stort antal av Säffle kommuns verksamheter.

Detta händer under vecka 17:

25/4

12.00-16.00 Träffa oss! Kommunen och polisen står tillsammans på Stortorget. Polisbil och brandbil på plats. Kom och bidra med dina åsikter om tryggheten i Säffle!

17.00-19.00 Träffa oss! Kommunen och polisen står tillsammans på 45:ans köpcentrum för att prata trygghet med kommuninvånarna.

26/4

09.00-11.00 och 13.00-15.00 Workshop för kommunanställda på Forskningen.

08.00-12.00 Skolbesök! Vi träffar samtliga elever i årskurs 9 på Tegnérskolan för att lyssna på deras tankar kring tryggheten i Säffle.

29/4

08.00-10.00 Skolbesök! Vi träffar samtliga elever i årskurs 9 på Höglundaskolan för att lyssna på deras tankar kring tryggheten i Säffle.

13.00-16.00 Träffa oss! Kommunen och polisen står tillsammans vid Systembolaget för att prata trygghet med kommuninvånarna.

Arbetsgrupp:

Malin Hengärde, kommunpolis
Elin Dahlgren, säkerhetssamordnare
Mikael Blom, kvalitetsutvecklare
Johan Österman, kommuninformatör
Anders Anstrin, utvecklingsstrateg

När medborgarlöften tas fram ska medborgarna lokalt involveras, och löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Läs mer om medborgarlöften på Polisens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på BRÅ om medborgarlöften. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad • 2019-12-03