Kontakt

Bengt Larsson är årets Landsbygdsutvecklare

Landsbygdsutvecklare Bengt Larsson prisas för sitt arbete med landsbygds- och företagsutveckling. Bengt jobbar vid Näringslivsenheten i Säffle Kommun.

Lantmästare Bengt Larsson belönas för sitt långa arbete med landsbygds- och företagsutveckling i Värmland. På sitt inspirerande sätt har Bengt Larsson fått människor att lyssna och gå till handling.

Lantmästare Bengt Larsson inledde sin yrkesbana som lokal lantbruksrådgivare i Årjäng för att senare arbeta med såväl företagsutveckling på landsbygden, ofta med fokus på lantbrukssektorn, som med landsbygdsutveckling i bredare bemärkelse.

Som rådgivare till enskilda personer, företagare, byalag och utvecklingsgrupper, och i samverkan med kommuner, länsstyrelse, utvecklingscenter, LRF och många andra, har Bengt Larsson brett och mångsidigt arbetat för landsbygdens utveckling, framförallt med Hushållningssällskapet som bas men tidvis även i andra organisationer.

Under senare år har Bengt Larsson i sitt arbete införlivat nya frågor som kommit i fokus, som biogas och vattendirektivet, vilket visar hans aktiva engagemang i de aktuella utmaningar och möjligheter som möter landsbygden. På sitt inspirerande sätt har Bengt Larsson drivit utvecklingsfrågor så att människor lyssnat och gått till handling.

Senast uppdaterad • 2019-12-02