Kontakt

Närvarostyrda övergångsställen

Teknik- och fritidsförvaltningen har monterat närvarostyrda detektorer vid övergångsställena i korsningen Industrigatan-Källegatan. Vi har gjort detta som en trafiksäkerhetsåtgärd för att skydda trafikanter som passerar över gatan.
När gående korsar gatan, aktiveras systemet och de blinkande lamporna gör motortrafikanten uppmärksam på att sakta ner.

Kontakt
  • Philip Hagström

    Trafikingenjör

    Teknik- och fritidsförvaltningen

    0533-68 15 47

    Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-12-03