Kontakt

Säffle får 5 miljoner till arbetsmarknadsprojekt

I slutet på maj producerades den sista bussen i Volvo-fabriken. Nu bara fem månader senare har hyreskontrakt tecknats med nya företag som tillsammans med Volvo ser till att fabriken åter kommer att fyllas med verksamhet.

Igår, torsdag kom nästa goda nyhet för Säffle. Region Värmland beslutade att bevilja Säffle kommun fem miljoner kronor till ett pilotprojekt för att ställa om arbetsmarknaden. Det innebär att Säffle får hälften av de pengar som staten i våras tilldelade Värmland för att hantera utmaningarna på arbetsmarknaden.

- Satsningen i Säffle är ett resultat av ett målinriktat arbete från kommunerna och Region Värmland. Uppvaktningen av Näringsdepartementet resulterade i att 10 miljoner kronor avsattes till Värmland. Säffle är en av de kommuner som får del av dessa pengar, säger regionråd Tomas Riste.

När Volvo för ett år sedan annonserade att företaget flyttar sin busstillverkning till Polen påbörjades ett intensivt arbete för att begränsa samhällskonsekvenserna av Volvos beslut. Under ledning av Säffle kommun bildades arbetsgrupper som har jobbat med frågor från individnivå för de närmast berörda till ansökningar om regionala och statliga medel. Däribland skrivelsen "Åtgärdspaket Värmland" som Region och Länsstyrelse lämnade in till regeringen i december 2012.

Skrivelsen ledde till att näringsdepartementet tilldelade Värmland 10 miljoner i extra medel för att hantera utmaningarna på arbetsmarknaden. I skrivelsen beskrivs även ett pilotprojekt som ska genomföras i Säffle och det är detta projekt som nu tilldelats 5 miljoner av Region Värmland.

- Vi har en klar idé om vad som behövs i detta skede och då är det mycket positivt att vi genom stat och region får det ekonomiska utrymmet vi behöver för att genomföra detta, säger kommunchef Sven Junzell.

Vill skapa bättre balans mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden

I pilotprojektet syftar Säffle kommun att skapa det som ska bli Säffle matchnings- och tillväxtcenter. Förenklat handlar det om två delar. Tillväxcentrum där det ska bedrivas företagsutveckling med syftet att öka antalet arbetstillfällen i kommunen och matchningscentrum som handlar om att hitta en bättre balans mellan efterfrågat kompetens och tillgänglig arbetskraft.

- Som arbetsmarknaden i vår region ser ut idag så har vi företag som har svårt för att rekrytera den kompetensen som de behöver samtidigt som vi har höga arbetslöshetsiffror. I projektet syftar vi att utveckla vår organisation till att bättre fungera som en bro där imellan med kartläggning och utbildningsinsatser. Teorin är enkel, svårigheten ligger i att få detta att flyta i praktiken, säger projektledare Pia Proper på Säffle kommun.

Totalt omfattar projektet 10 miljoner kronor. Övriga finansiärer är Säffle kommun, Arbetsförmedlingen och Volvo.

Här kan du läsa mer om detta! , 349.2 kB.

Flera delar i ett och samma projekt

Omställning 2014 består av olika bestånddelar som tillsammans syftar att skapa Säffle matchnings och tillväxtcentrum.

Tillväxtcentrum med fokus på företagsutveckling bland annat mot nya marknader och nyföretagande.

Matchningscentrum med fokus på att synliggöra kompetens genom validering och utbildningsinsatser anpassade till företagens efterfrågan på arbetskraft.

Komptensbanken där man vill kartlägga arbetssökande personers kunskaper för att lättare hitta ”rätt” person som kan och vill göra kortare utbildningsinsatser för att ”matchas” med företagens efterfrågan.

Ung idé där unga får startkapital att skapa något som de själva tycker att behövs i Säffle.

Kontakt
 • Ingemar Rosén

  Kommundirektör

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 03

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Pia Proper

  Näringslivschef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-12-09