Kontakt

Spännande ombyggnationer i centrum

Det väntar en hel del spännande ombyggnationer i Säffle centrum fram över. I fokus för satsningen ligger Östra Storgatan, som i och med ombyggnationen kommer att kunna stoltsera med ett smidigare trafikflöde, trevlig växtlighet, mer plats för folkliv och uteserveringar, samt fler parkeringsplatser som ger ökad tillgänglighet till butiker och restauranger. Östra Storgatan kommer i fortsättningen endast att ha två filer i körbanan, men bredare och mer inbjudande trottoarer, en skönare stadsmiljö och avsevärt bättre parkeringsmöjligheter i anslutning till butikerna.

I satsningen ingår även den genomkorsande Sundsgatan, som kommer att undergå en liknande ombyggnation och få ökad trivselfaktor med hjälp av trädplanteringar. De båda gatorna, som utgör själva navet i östra centrum, kommer att sammankopplas med en rondell, vilket möjliggör ett smidigare flöde av trafik och en minskning av buller och utsläpp.

Byggprojektet kommer att ha sin start som tidigast i mitten av augusti. På Östra Storgatan berörs sträckan mellan övergångsstället vid Perssons gränd och trafikljusen vid Karlstadvägen, och på Sundsgatan berörs sträckan mellan korsningen vid Bryggerigatan och korsningen vid Fogdegatan. Bygget på dessa båda gator beräknas vara färdigt i november månad, med en kort paus inplanerad för den årliga höstmarknaden. Tillgängligheten på gatorna beräknas vara förhållandevis god under arbetets gång, med endast ett fåtal helt nödvändiga avspärrningar inplanerade.

Utöver moderniseringarna av Östra Storgatan och Sundsgatan ska ett välbehövligt underhållsarbete genomföras på Kanalbron. Bygget är beräknat att inledas i början av september och ska vara färdigt i februari 2016, med ett avbrott under december månad för att underlätta julhandeln. Under arbetets gång kommer Säffleborna att märka av påtagliga skillnader i centrumtrafiken. En temporär bro för biltrafik i körbar riktning från Stortorget mot stadshuset kommer att uppföras från parkeringsplatserna vid Sibyllas restaurang och över Tullnäbben (restaurangens avvarade parkeringsplatser kommer att kompenseras med temporära parkeringsplatser på Kanaltorget). Gång- och cykeltrafik kommer att kunna färdas obehindrat i båda riktningar via en annan temporär bro som kommer att byggas i anslutning till turistbyrån.

- Detta är en positiv satsning med flera behövliga förändringar i stadskärnan som kommer att kunna gynna handeln och göra vårt centrum mer trivsamt att vistas i, säger gatuchef Niklas Ekberg och centrumutvecklare Daniel Olsson.

Kontakt
 • Niklas Ekberg

  Gatuchef

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Johan Österman

  Systemförvaltare

  Kommunledningskontoret

  0533 - 68 13 27

  Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-11-29