Kontakt

10 frågor och svar om renhållningsverksamheten

Svar på 10 vanliga frågor om förändringen av
renhållningsverksamheten i Säffle kommun

 1. Fråga: Jag har inte fått något informationsbrev.
  Svar: Kontakta oss på telefon 0533-68 15 89 så skickar vi informationen till dig. Informationen finns även på kommunens hemsida, på både svenska och på engelska.
 2. Fråga: Jag har hört att körturerna har förändrats men jag vet inte om jag har fått en ändrad hämtdag av mitt hushållsavfall.
  Svar: Kontakta oss på telefon 0533-68 15 89 hjälper vi dig med detta. När alla turerna körts och inga fler förändringar är nödvändiga har vi som mål att publicera ett översiktligt schema över vilka områden som körs och när.
 3. Fråga: Varför har körturerna förändrats?
  Svar: Vår nya entreprenör, RenoNorden, valde att göra en så kallad ruttplanering för att utnyttja fordonen så bra som möjligt och därav kunna hålla nere kostnaderna så mycket som
  möjligt.
 4. Fråga: Varför hämtas inte metall- och glasförpackningar efter den 1 juli?
  Svar: I den nya entreprenaden ingår inte dessa material som ett uppdrag. Anledningen till detta är arbetsmiljöskäl. De fordon som användes av Sita och som idag används av RenoNorden är så kallade tvåfacksfordon där hushållsavfall och tidningar kan tömmas
  automatiskt in i bilen. Metall och glas har hanterats och tömts manuellt av chaufförerna och det är denna hantering som bör undvikas.
 5. Fråga: Vart lämnar jag metall- och glasförpackningar nu?
  Svar: Förpackningar och tidningar skall lämnas på de återvinningsstationer som finns runt om i kommunen. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingens ansvar (FTIAB) att sköta
  insamling och återvinning av dessa material. Om behållarna är överfulla eller det är avfall utanför behållarna ring kundtjänst på FTIAB på telefonnummer 0200-88 03 11.
 6. Fråga: Är det samma chaufförer som kör för RenoNorden som körde för Sita?
  Svar: Det är samma chaufförer som kör men det är nödvändigtvis inte samma chaufför som hämtar just ditt hushållsavfall eftersom körturerna har förändrats.
 7. Fråga: Hur sker informationen framöver gällande renhållningen?
  Svar: Teknik- och fritidsförvaltningen använder sig av kommunens hemsida, lokalpress samt ger årligen ut en renhållningsguide i början av året. Under 2014 kommer renhållningsguiden
  att istället skickas ut under hösten.
 8. Fråga: Finns miljöstationen för farligt avfall och mindre elektronik på Säterivägen kvar?
  Svar: Den finns kvar och sköts nu av RenoNorden och är öppen för privatpersoner 07:00-15:00.
 9. Fråga: Min soptunna har inte tömts, vart ringer jag?
  Svar: Ring vår kundtjänst på 0533-68 15 89 så kontaktar vi entreprenören för att få svar på varför och sedan återkopplar vi till dig.
 10. Fråga: Varför byter kommunen entreprenör när det fungerade bra med Sita.
  Svar: En ny upphandling behöver göras med jämna mellanrum, oftast väljer man vart sjunde år, för att uppdatera och utveckla verksamheten när det gäller exemplevis arbetsmiljökrav,
  sopsorteringskrav och andra miljökrav som val av fordon.
  Sita valde att inte lämna in något anbud vid upphandlingen under 2013. Att teknik- och fritidsförvaltningen tar över kundtjänst och fakturering av renhållningen beror på att det inte fanns några intresserade entreprenörer som hade erfarenhet av att sköta
  detta uppdrag. De kunder som har kommunalt vatten och avlopp kommer nu få en faktura med både VA och renhållning.
Kontakt
 • Kundservice vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning av sopor

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Chatta med oss! Vi svarar gärna på dina frågor. Även om vi inte är på plats kan du använda chatten dygnet runt för att själv söka fram svaret på de flesta av dina frågor.

  Vår telefontid är vardagar mellan 09:30-12:00, men via chatt når du oss hela dagen.

Senast uppdaterad • 2019-12-09