Kontakt

Information om ombyggnationer i Säffle centrum

Säffle kommun kommer under 2015 och 2016 genomföra en satsning på att bygga om delar av centrum.

Vilka platser berörs?

 • Östra Storgatan, från övergångstället vid Perssons Gränd i östlig riktning till i höjd med gamla ICA Källan.
 • Sundsgatan, från korsningen Bryggerigatan till korsningen Fogdegatan (i höjd med Galna Tuppen.)
 • Strömbron, som är i behov av renovering.

Varför?

 • Skapa bättre tillgänglighet till verksamheter i centrum.
 • Få ett smidigare trafikflöde.
 • Göra mer plats åt folkliv och uteserveringar
 • Öka trivselfaktorn med hjälp av exmpelvis trädplanteringar
 • Strömbron är i behov av underhållsarbete.

När är det byggstart och hur länge kommer det att pågå?

 • Byggnationerna på Östra Storgatan och Sundsgatan startar tidigast 15 augusti och ska vara klara i november månad. Planerad invigning under Skyltsöndagen. Arbetet kommer inte att pågå under höstmarknaden.
 • Renovering av Strömbron startar tidigast 1 september. Arbetet ska vara klart i februari 2016. Avbrott i byggandet kommer att ske under december månad på grund av julhandeln.

Hur kommer detta att påverka trafiken?

Östra Storgatan kommer att vara tillgänglig för trafik i båda körriktningar under hela byggtiden, men vid vissa tillfällen kommer gatan att vara avstängd i en eller båda körriktningar då detta är nödvändigt för byggets framfart. Dessa tillfällen ska minimeras i så stor utsträckning som möjligt av entreprenören.

Strömbron kommer att vara körbar i riktning från Stortorget ner mot stadshuset under hela byggtiden genom en temporär bro från Sibyllas parkering och över Tullnäbben. Temporära parkeringsplatser för att kompensera för Sibyllas avvarade parkeringar kommer anläggas på Kanaltorget. På grund av rondellen vid Kanaltorget är det svårt och kostsamt att använda sig av växelvis överfart via den temporära bron. Gång- och cykeltrafik kommer enkelt att kunna ta sig i båda riktningar över en annan temporär bro på andra sidan, vid Turistbyrån.

Bild: Grovskiss

Kontakt
 • Niklas Ekberg

  Gatuchef

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Johan Österman

  Systemförvaltare

  Kommunledningskontoret

  0533 - 68 13 27

  Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-11-29