Kontakt

Åtgärder för en mer attraktiv stad!

Säffle kommun jobbar för att utveckla Säffle centrum i riktning av beskrivningen i vision Säffle 2026: "Vår mysiga stadskärna sjuder av liv. Säffle är en pärla bland småstäder." Här är något av det som kommunens centrumutvecklare jobbar med för att bidra till detta.

Gestaltningsprogram för Säffle Centrum

I februari år antog Miljö & Byggnads – nämnden Gestaltningsprogram för Säffle Centrum. Dokumentet har för syftet att säkerställa god kvalitet på utformningen av den offentliga miljön. I programmet presenteras råd och riktlinjer för hur den centrala stadsmiljön längs kanalen i Säffle ska utvecklas. Gestaltningsprogrammet ska vara ett långsiktigt, statiskt dokument – ett handslag om inriktning och utformning mellan kommun, verksamhetsutövare och fastighetsägare som skapar tydlighet och förutsägbarhet för utvecklings- och gestaltningsarbetet i centrum.

Checklistor & förslagskisser

På dessa sidor kan du följa gestaltningsarbetet för Säffle centrum. Gestaltningsprogrammet kan du läsa i sin helhet (länk i högermenyn), men även ta del av checklistor för de platser som genom medborgardialogen pekades ut som strategiskt viktiga för helheten. Checklistorna finner du i menyn till vänster. Observera att dessa bara är förslag/inspirations -skisser för platserna som har använts/kommer att användas när förändringar planeras. De är inte "skrivna i sten", så att säga.

Gestaltningsprogram byggd på medborgardialog

Under 2013 gick vi ut för att fråga Säffleborna hur de ville se att deras centrum skulle utvecklas. Vi fick in massvis av idéer som vi under hösten tillsammans med en landskapsarkitekt kokat ner till ett förslag på hur ett antal platser i centrum skulle kunna utvecklas. Förslagen har resulterat i ett antal skisser för olika områden i centrum. Skisserna ser du i menyn till vänster.

Tullnäbben blir första skiss som förverkligas.

När kommer det genomföras?

Hur snabbt och i vilken ordning detta kommer att genomföras är svårt att veta på förhand. Det är många faktorer som påverkar, till exempel ekonomiska förutsättningar eller om förändringen berör en icke kommunal verksamhet så som sjöfartsverket eller en privat fastighetsägare. Då måste det ske i samråd med den berörda verksamheten. Men det fina med att ha en färdig gestaltningsplan som både medborgare och politiker ställer sig bakom är att man kan jobba ännu mera lång­siktigt i den kommunala investeringsbudgeten och i sin samverkan med myndigheter och privata aktörer. Steg för steg kan vi se hur vår vackra stad utvecklas precis som vi vill att den ska.

Nytt presentkort för hela Säffle

Kommunen har tillsammans med föreningen ELSA tagit fram ett presentkortsystem för hela Säffle. Kortet är påfyllningsbart och fungerar i alla butiker, restauranger, boenden och andra verksamheter som är medlemmar i föreningen ELSA.

Centrumutvecklare Daniel olsson håller med; ”När det handlar om att utveckla centrum så är det samarbete som gäller. Det här är ett väldigt konkret samarbetsprojekt som vi tror kan ska många synergieffekter för både handel och Säfflebor. Ett sådant här kort har ju faktiskt långt fler användningsområden än bara som present, till exempel inom hemtjänsten. Vi hoppas även att det ska locka fler verksamheter att söka sig till samarbetet inom ELSA.”

Här finns Gestaltningsprogrammet för Säffle centrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns Säfflebornas förslag till ny gestaltningsplan för Säffle centrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad • 2019-11-26