Kontakt

Säffle, Arvika, Eda och Årjängs kommuner samarbetar i Exportprojekt

Strukturfondspartnerskapet beslutade i veckan att bevilja EU-medel till projektet Westra Wermland Export, ett projekt som syftar till att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i västra Värmland.

Det är Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommuner som tillsammans med Westra Wermlands Sparbank, Alfastiftelsen, Nordmarkens näringsliv, Edas företagarförening, föreningen ELSA och Säffleindustrins samarbetsgrupp står bakom projektet som ska öka konkurrenskraften och antalet affärer med Norge. Målet är att västra Värmland är en tillväxtmotor i Värmland och är den region i Sverige som har flest norgeaffärer per företag. Genom att samarbeta, dra nytta av spetskompetens och fokusera på ökad affärsutveckling, sälj- och marknadskunskap ska marknaden breddas och stärka konkurrenskraften för företagen i Västra Värmland, detta ska generera fler affärer med norge och fler norska besökare.

-Vi vill bli den region i Sverige som i relation till sin storlek har flest affärer med norska företag, säger Pia Proper, näringslivschef i Säffle Kommun.

Projektets budget omfattar 9 miljoner under 3,5 år och bidraget från EU är 5,3 miljoner.

Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-11-21