Kontakt

Nytt näringslivsprogram 2015-2020

I Juni 2014 påbörjade Näringslivsenheten i Säffle kommun arbetet med att ta fram ett nytt Näringslivsprogram. Nu är det färdigt!

Syftet med Näringslivsprogrammet är att tydliggöra arbetet i Säffle Kommuns Näringslivsenhet för att främja en ökad tillväxt i Säffle Kommun 2015-2020.

Målet är att skapa en attraktiv och livskraftig kommun med ett gott näringslivsklimat.

Framtagandet av det nya programmet har skett i flera steg. Träffar och intervjuer med representanter från lokala näringslivet och politiker har varit viktigt för att få ett förankrat underlag. Underlaget har brutits ned till övergripande målområden och aktiviteter kopplade till dessa områden. Aktiviteterna kommer att förändras över tid och kommer därför arbetas med i separata aktivitetslistor för respektive målområde, som uppdateras årligen.

Näringslivsprogrammet och tillhörande aktivitetslistor finns här:

Här hittar du Näringslivsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du aktivitetslistorna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
 • Pia Proper

  Näringslivschef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Kanaltorget 2A, Säffle

 • Anders Anstrin

  Utvecklingsstrateg

  Kommunledningskontoret

  0533-68 30 07

  Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-11-21