Kontakt

Räddningstjänsten och Nordic Paper informerar om säkerhetsarbete

Nordic Paper och räddningstjänsten i Säffle kommun har producerat ett informationsblad med viktig information om säkerhetsarbetet på massa- och pappersbruket, samt vilka rutiner som gäller i händelse av en olycka.

Kontakt
  • Mattias Larsson

    Räddningschef

    Kommunledningskontoret

    0570-826 28, 076-803 79 99

    Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-11-21