Kontakt

Anbud markskötsel Krokstad

Säffle kommun, kommunledningskontoret, infordrar anbud på putsning av all stödberättigad mark på fastigheten Krokstad 3:1 m.fl. under 2015.

Arbetet ska utföras under juli-augusti månad 2015 enligt överenskommelse med Säffle kommun och anbudet ska anges i kostnad per hektar.

Skriftligt anbud, märkt "Krokstad 3:1" inlämnas senast 22 maj 2015 till:

Säffle kommun
Kommunledningskontoret
661 80 Säffle

Kontakt
Senast uppdaterad • 2019-11-21