Kontakt

Säffle Näringslivsråd har möte

För att stärka näringslivets utveckling och tillväxt bildades Säffle Näringslivsråd i november 2009. I rådet ingår representanter för alla företagsgrupperingar, banker, arbetsförmedling samt politiker och tjänstemän i kommunen. Rådet har tagit fram en handlingsplan och arbetar med konkreta utvecklingsfrågor.

Den 26 maj träffas rådet på Forskningen och på agendan vid det tillfället diskuteras det nya näringslivsprogrammet, centrumplaner och läget i de olika företagsgrupperingarna.

Om du har idéer om hur vi ytterligare kan utveckla näringslivsklimatet i Säffle eller om du vill ingå i något av företagsnätverken är du välkommen att kontakta näringslivsgrupperingarnas representanter eller kommunens näringslivsenhet!

Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-11-22