Kontakt

Säffles nior säger nej till narkotika

Under hösten har Säffle kommun genomfört en drogvaneundersökning bland elever i nian. I enkäten svarar 100 av 108 elever att de skulle säga nej om de blev erbjudna narkotika.

Enkätundersökningen är en del av det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak i Säffle och sammanställs av kommunens ANDT-samordnare. Eleverna har lämnat sitt svar anonymt utan att behöva vara rädda för att bli identifierade, något som ökar chansen för att få ärliga svar.

- Det är mycket positivt att niorna har en tydlig attityd mot narkotika, säger ANDT samordnare Marie Eriksson.

I enkäten uppger 17 av de 108 svarande att de har blivit erbjudna narkotika. Ett femtontal tror sig kunna få tag på cannabis inom 24 timmar och fyra elever kryssar i att de har provat narkotika.

- Det ger oss ett underlag att utgå ifrån. Mycket tyder på att endast ytterst få redan har provat narkotika vid 15 års ålder, så framförallt är det viktigt att behålla och förstärka de positiva attityderna hos niorna så de står sig också genom de övre tonåren, säger Marie Eriksson.

Insats mot rökning under skoltid

En stor riskfaktor till användning av alkohol och eventuellt andra droger är fortfarande rökning.

- Det är inte så att den som röker nödvändigtvis använder droger, däremot är det så att den som använder droger i stort sett alltid också röker. Vi ser också att det händer något i övergången till gymnasiet. Andelen som röker i årskurs 1 på gymnasiet är dubbelt så hög som andelen som röker i nian. Det är med andra ord en kritisk period att hålla koll på. I och med detta så kommer också skolorna i Säffle att göra ett krafttag mot rökning på skoltid under våren, säger Marie Eriksson.

Senast uppdaterad • 2019-11-22