Kontakt

Säffle kommun protesterar mot ändring i tågtabellen

Säffle kommun är starkt kritisk till Västtrafiks planer om att ändra tidtabellen för det tidiga morgontåget från Säffle till Trollhättan och Göteborg. Ändringen innebär ett byte i Trollhättan och att ankomsten till Göteborg senareläggs med 15-30 minuter. Ändringen i tidtabellen planeras träda i kraft i december 2015.

– Förändringen är ett steg i fel riktning när det gäller den för Säffle Kommun så viktiga frågan att kunna ta del av arbetsmarknadsområdet runt Göteborg. Förändringen borde vara åt andra hållet det vill säga. 15 minuter kortare restid för att vara i fas med vår nuvarande samhällsutveckling samt våra regionala mål och planer för kollektivtrafikutveckling, säger ommunalråd Dag Rogne.

Avgången från Säffle kl. 05.30 har funnits sedan december 2013 och är ett resultat av att Säffle kommun gjorde en extrasatsning 2013 för att få en ny pendlingsmöjlighet från Säffle till Trollhättan/Göteborg på morgonen och en på eftermiddagen. Den nya tågtiden på morgonen är mycket uppskattad idag.

Tillsammans med Dalslandskommunerna arbetar Säffle kommun nu för att bibehålla tidigare tidtabell eller en likvärdig lösning.
– Det är en mycket viktig fråga för Säffle kommun att ha goda kommunikationer och smidiga pendlingsmöjligheter för sina invånare. En försämring av utbudet är inte acceptabel. Inte för de som pendlar idag och inte för framtida pendlare som redan bor i kommunen eller vill flytta hit, säger Dag Rogne.

Påverkar inte resenärer till Trollhättan

Tåget från Säffle 05.30 till Göteborg föreslås behålla samma avgångstid och ska vara framme i Trollhättan nästan samma tid som idag, kl 06.40. I Trollhättan har resenärerna två alternativ:

  • att sitta kvar på tåget som avgår igen kl 07.07 och är framme i Göteborg 07.45. Detta resealternativ innebär en förlängning av restiden med 30 minuter.
  • att byta tåg i Trollhättan. Detta tåg är framme i Göteborg kl 07.15. Detta resealternativ innebär en längre restid med 15 minuter och ett byte.

Anledning till att Västtrafik vill ändra i tidtabellen är brist på fordon i Västra Götaland och en ändring av SJ’s tidtabeller.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2019-11-22