Kontakt

Skolverket hade workshop med Säffles förstalärare

I slutet på januari besökte representanter från Skolverket Säffle på inbjudan av Säffle kommun. Syftet var att diskutera karriärlärarreformen och hur den kan användas för att utveckla undervisningen.

- Det är verkligen en lyx att ha representanter från Skolverket helt för sig själv för att diskutera utvecklingsmöjligheter för skolan här i Säffle, säger förvaltningschef Elisabeth H. Solberg.

Ursprungligen skulle Skolverkets besök varit ett möte med fler Värmlandskommuner, men övriga kommuner valde av olika skäl att hoppa av.

- Vi beslutade att komma ändå eftersom det är intressant för oss att få en inblick i förstelärararbetet på lokal nivå och diskutera möjligheter i processen, säger Peter Östlund.

På seminariet presenterade Säffles förstelärare det utvecklingsarbetet som gjorts så här långt. Totalt finns det 17 förstalärare. Några har till uppdrag att jobba på övergripande utveckling, medan andra har mer lokala uppdrag kopplade till ett ämne eller en skola.

- Säffle har varit framgångsrikt och tänkt på ett klokt sätt när man fördelade olika uppdrag mellan förstelärarna. Vi imponerades i hög grad av strukturen och engagemanget i lärarnas presentationer. Det är tydligt att det finns ett starkt engagemang och vilja att utveckla och förbättra undervisningen, säger Peter Östlund undervisningsråd på Skolverket.

Syftet med karriärlärarreformen är just att utvalda lärare får möjlighet att fördjupa sig inom olika områden där det finns utvecklingsbehov. I Säffle har man i anställningen av förstelärare valt utvecklingsområden som identifierats av den egna organisationen eller pekats ut i rapport från Skolinspektionen

Senast uppdaterad • 2019-11-22