Kontakt

Beslut om en högstadieskola togs 26/1

På sammanträdet 26 januari beslutade kommunfullmäktige efter en lång debatt att godkänna igångsättning av arbetet med att bygga ut Tegnérskolan. Beslutet innebär att:

  1. Tegnérskolan utgör från och med läsåret 2015/2016 kommunens enda högstadieplattform.
  2. Projektkalkylen för om- och tillbyggnad av Tegnérskolan om 25,0 mnkr fördelat över åren 2014 och 2015 godkänns.
  3. Igångsättningstillstånd beviljas.

Beslutet om Tegnérskolan var ärende 9 på kallelsen.

Senast uppdaterad • 2019-11-22