Kontakt

Så tycker Säffles invånare

Under augusti månad valde drygt 550 av 1200 tillfrågade Säfflebor att sätta betyg på kommunens verksamheter. Svaren visar bland annat att de som har egen erfarenhet av verksamheter som förskola, skola och äldreomsorg också är de som ger det bästa betyget till verksamheterna.

På frågan "Vad tycker du om förskolan i din kommun" ger de som själva har barn eller barnbarn i förskolan snittbetyget 6,9 av 10, jämfört med de som uppger att de inte har någon direkt erfarenhet som landar på 6,0. För grundskolan är siffran 5,4 för de med barn i skolan jämfört med 4,7 för de som inte har det. Störst är skillnaden inom äldreomsorgen där de som själva fått hjälp från äldreomsorgen ger betyget 6,7 medan de som inte har någon egen erfarenhet med äldreomsorgen i snitt ger betyget 4,9.

– Det visar att vi påverkas av vad vi hör och läser. När vi inte har egna upplevelser att jämföra med blir det det som avgör intrycket. För kommunen innebär det att vi i ännu större grad måste nå ut med allt det positiva arbetet som utförs varje dag för att balansera intrycket, säger informatör Synnöve Tyridal.

Mycket att jobba på

Undersökningen visar också att Säffleborna tycker det finns mycket som behöver förbättras. Frågan som utmärker sig mest handlar om hur man upplever tryggheten utomhus på kvällar och nätter, mot inbrott och för våld och misshandel.

– En stor andel kryssar omkring 4 på en tiogradig skala på frågorna om hur man upplever tryggheten. Där sticker vi ut jämfört med andra kommuner utan att det finns tydliga skäl när vi jämför med brottsstatistiken, så där har vi en stor utmaning, säger kvalitetsutvecklare Mikael Blom.

Senast uppdaterad • 2019-11-22