Kontakt

Förbättrat stöd till elever med särskilda behov

Säffle kommun ska få sitt första Skoldatatek. Syftet är att ge bättre möjligheter för barn/elever med funktionsnedsättning och i behov av särskilt stöd att nå så långt som möjligt utifrån vars och ens förutsättningar.

Ett skoldatatek är som ett IT-bibliotek som innehåller alternativa digitala verktyg och tjänster, vilket ger elever med särskilda behov bättre möjlighet att följa undervisningen och nå målen. Satsnigen möjliggörs genom att Säffle kommun har ansökt om och fått beviljat statliga pengar till att anställa en specialpedagog och en IKT(informations och kommunikationsteknologi)-pedagog under 2015 som får i uppdrag bygga upp Skoldatateket.

Skoldatateket ska ligga i skolbibliotekslokalen på Tegnérskolan. Där ska man låna ut, visa material, informera och ha workshops för specialpedagoger och berörda lärare. Personal inom förskola och skola ska få fördjupad kompetens i hur man med hjälp av alternativa verktyg kan stimulera och motivera barnen/eleverna till lärande.

Samordnas med kommunens IT-satsning i skola och förskola

Arbetet med skoldatateket kommer att samordnas med den IT-satsning som redan pågår inom skolan. Under tre år 2014-2016 kommer 4 miljoner per år att investeras för utveckla IT inom undervisningsområdet. Målet är att IT ska bli en naturlig del av den pedagogiska vardagen i alla skolformer.

Även skolbiblioteken får en uppfräschning

Också de ordinarie skolbiblioteken kommer att få en uppfräschning. Under 2014 har Tingvallaskolans bibliotek rustats upp. Man har fått bokhyllor, bokvagnar, datorer och utlåningssystem med scanner som läser streckkoderna och som gör att eleverna kan låna och söka själva. Näst på tur står biblioteken på Nysäters och Botilsäters skola. Därefter följer resten av skolorna 2015 och 2016

Senast uppdaterad • 2019-12-09