Kontakt

Säffles 6:or är bra på matematik och svenska

Nationella prov inom skolan genomförs regelbundet för att hålla koll på att elever i olika delar av Sverige får en så jämlik utbildning som möjligt i centrala ämnen som svenska, matematik och engelska. Proven efter läsåret 2013/14 visar bland annat att Säffles 6:or presterar bättre än genomsnittet i landet i både svenska och matematik. I engelska ligger vi något under genomsnittet.

Svenska: Genomsnittligt provbetygspoäng 13,7 mot rikets 13,5.

Matematik: Genomsnittligt provbetygspoäng 13,4 mot rikets 12,8.

Engelska: Genomsnittligt provbetyg 13,2 mot rikets 14,4

Senast uppdaterad • 2019-11-25