Kontakt

Nya Näsvägen får positivt mottagande

Tack vare en mild höst blev arbetet med nya Näsvägen klart innan jul istället för till våren. Tisdag 9 december öppnades vägen för trafik och responsen från invånare har varit mycket positiv.

- Perfekt! Det här har vi väntat på, säger Mats Castor från Värmlandsnäs som blev den första att åka på den nya vägen.

Syftet med den nya förbindelsen är att avlasta korsningen Östra Storgatan/Sundsgatan från genomfartstrafiken mellan E45 och Värmlandsnäs och på så sätt skapa en trafiksäkrare miljö i centrum. Nästa steg i utvecklingsarbetet är att anpassa Ö:a Storgatan för att i större grad gynna centrumhandel och bidra till en vacker stad.

Senast uppdaterad • 2019-11-25