Kontakt

Nytt beslut om Lindbacken

Socialnämnden i Säffle kommun beslutade på onsdagseftermiddagen, i enlighet med förvaltningsrättens dom, om en ny tilldelningen av avtalet för drift av äldreboendet Lindbacken. Det innebär att Attendo Care får det fortsatta ansvaret för boendet. Innan beslutet vinner laga kraft finns dock en överklagningsperiod på tio dagar.

En ny upphandling för driften av äldreboendet Lindbacken genomfördes i våras eftersom avtalstiden för den föregående perioden hade gått ut och inte kunde förlängas ytterligare utan en ny upphandling. Det första tilldelningsbeslutet överklagades av Attendo som fick medhåll i förvaltningsrätten, och nu har därför ett nytt tilldelningsbeslut fattats.

- Orsaken till problematiken är att de två anbuden ligger mycket nära varandra. Det blev en fråga om hur referensbetyget skulle räknas, med avrundning uppåt eller inte, säger Sven Junzell, upphandlare i Säffle kommun.

Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen inte fick avslutas förrän rättelse gjordes på så sätt att en ny utvärdering gjordes utan avrundning uppåt av medelvärdet av de poäng referenserna lämnat, vilket alltså blev utslagsgivande till Attendos fördel. Nu ser det ut till att det blir Attendo som får avtalet under förutsättning av att det inte överklagas igen.

- Det viktiga är dock att det är två bra anbud och två bra företag så oavsett resultat säkerställs ett bra erbjudande till de boende på Lindbacken, säger Sven Junzell, upphandlare i Säffle kommun.

Avtalet gäller i fyra år, med möjlighet till förlängning till och med år 2022.

Kontakt
  • Sven Junzell

    Upphandlare

    Kommunledningskontoret

    0533 - 68 15 20 | 070-320 39 22

    Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-12-09