Kontakt

SäBo satsar 30 miljoner på att få ännu nöjdare hyresgäster

Kommunens bostadsbolag Säfflebostäder har nyligen genomfört en enkätundersökning för att få reda på vad hyresgästerna tycker är viktigt att förbättra. Under 2015 kommer 30 miljoner kronor att satsas bland annat på standardhöjande åtgärder i tråd med önskemålen.

- Ska man formulera mål inför framtiden så måste man veta var man står idag. Därför vill SäBo veta vad företagets viktigaste resurser tycker, hyresgästerna!, säger VD Gustaf Andersson.

Hundra intervjuer och 40 frågor kan göra skillnad

Under tiden augusti till september så genomfördes det en kvalitetsmätning bland hyresgästerna i SäBo. Den genomfördes av ett externt undersökningsföretag från Västerås. Hyresgästerna fick besvara ett antal frågor via telefon. Man valdes ut slumpmässigt och totalt genomfördes knappt 100 intervjuer. Syftet var att få en tydlig bild av vad man verkligen tycker om sitt boende, och de förbättringsmöjligheter som finns.

Trygghet och personal är framgångsfaktorer

Två riktigt positiva detaljer som framgår mycket tydligt i undersökningen, nämligen att personalen får höga värden och att man är trygg när man bor hos SäBo. Båda dessa faktorer är mycket viktiga för SäBo.

Kunna jämför sig med andra

Hyresgästerna fick bedöma företaget på en skala 0-100 och SäBo fick ett värde på 67,2, vilket kan anses som bra men rymmer förbättringsmöjligheter. Utfallet i undersökningen har presenterats både för ägarna och för medarbetarna. Nu kan man jämföra sig med andra SABO-företag som genomför liknande mätningar.

Det här ska vi bli bättre på

Det som man tydligt såg i undersökningen var att standardfrågor är viktigt. Kök och badrum var exempelvis sådana faktorer som ansågs vara av stor betydelse. Detta bekräftar att den process, med standardhöjande åtgärder i kök och badrum samt säkerhetshöjande åtgärder, som bolaget inledde redan föregående år är i linje med vad kunderna efterfrågar. Andra saker är informationsfrågor, exempelvis att få hyresgästerna att besöka hemsidan oftare. SäBo ska också bli bättre på att tala om vad hyresgästen verkligen får för pengarna, där kan hemsidan bli ett verktyg.

– SäBo har redan beslutat att lägga 30 miljoner under nästa år på att förbättra standarden och trivsel i lägenheterna. Som vi ser så kommer det att ha en viss hyrespåverkan. Undersökningen styrker oss dock i att vi lägger resurser på rätt saker och på så sätt bli effektivare och ett ännu bättre fastighetsbolag i framtiden, säger Gustaf Andersson VD i SäBo.

I undersökningen fanns det möjlighet till spontana åsikter. Hyresgästerna i SäBo har intressanta synpunkter som kom fram. Det rörde sig om allt från inomhusklimat, soptömning till utemöbler. Det är sådant som SäBo ska titta över och utvärdera.

Så här jobbar man vidare med utfallet!

Nu ska den här undersökningen presenteras för hyresgästerna. Information om utfallet ska sättas upp i alla trappuppgångar i SäBos fastigheter och läggs också ut på hemsidan.

– Nu ska vi omsätta utfallet till en handlingsplan. Det ska sedan leda till att vi vid nästa mätning får ett ännu högre värde. Vi vill ha nöjda hyresgäster, avslutar Gustaf Andersson.

Vänliga hälsningar,
Säfflebostäder AB

Gustaf Andersson
VD

Senast uppdaterad • 2019-11-25