Kontakt

Nytt kulturprogram för Säffles stadskärna

Värmlands Museum har på uppdrag av Säffle kommun under 2014 tagit fram ett kulturmiljöprogram för Säffle stadskärna. För arbetet har Säffle kommun fått ett bidrag på 160 000 kr från Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen.

Kulturmiljöprogrammet har upprättats som ett vägledande kunskapsunderlag för beslut som rör kulturmiljövårdens intressen inom den kommunala samhällsplaneringen.

Programmet ska fungera som stöd och ge rekommendationer för varsamhet men också peka på de möjligheter till utveckling och attraktivitet en kulturhistoriskt varsam bebyggelseförvaltning innebär.

Kulturmiljöprogrammet ska också sprida kunskap om bebyggelsen och dess kulturhistoriska värden bland fastighetsägare inom stadskärnan liksom bland en bredare allmänhet.

Här hittar du programmet! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad • 2019-11-25