Kontakt

Centrumutveckling pågår

Kommer du ihåg att kommunen förra sommaren efterfrågade förslag på vad som behöver åtgärdas för att försköna Säffle centrum? Nu är arbetet igång med de första tre skisserna. Tullnäbben står först på tur!

Mellan broarna i Säffle sticker det ut en liten udde i Byälven, mitt emot Sibylla. Det är Tullnäbben. Här kommer det nu öppnas upp ned mot vattnet med gångstig, brygga och bänkar. Syftet är att åtgärda känslan av avstånd mellan centrumdelarna och skapa lättare tillgång till vattnet.

– Under medborgardialogen var ett av de mest återkommande önskemålen att man skulle komma närmare vattnet i Säffle centrum. Att öppna upp och bjuda in till mer ”spontanhäng” på Tullnäbben är ett första steg i den riktningen, säger centrumutvecklare Daniel Olsson.

Även Gästhamnen och Medis kommer redan i år få tillskott utefter förslagen som togs fram i medborgardialogen med husbilsplatser, fler sittmöjligheter och aktiviteter.

– Det känns mycket bra att snart ha en klar och tydlig plan för hur vi vill att centrum ska se ut. Det gör det enklare att jobba framåt och få saker att hända, säger Daniel Olsson.

Ö:a Storgatan kan renoveras 2015

När nya Näsvägen nu färdigställs tittar kommunen även på att ta nästa steg med Ö:a Storgatan.

– Vi jobbar med att ta fram ett slutförslag inför projektering där in-spelen vi fick i medborgardialogen är med tillsammans med synpunkter från handlare och fastighetsägare, säger Daniel Olsson. Om en sak är dock alla överens: Ö:a Storgatan är mycket viktig i arbetet med att få ett levande centrum.

Senast uppdaterad • 2019-11-25