Kontakt

Ägar- och Generationsskifte i fokus

I slutet av september arrangerade Säffle Kommun en informationsträff kring Ägar- och Generationsskifte för företag. Syftet med träffen var att skapa en ”matnyttig” kväll för både de företagare som går i tankar på att sälja sitt företag samt även de som funderar på att starta upp eller utveckla en verksamhet.

Det finns många företag i Säffle kommun, över 2 500 stycken. En del av dessa, främst enmans- eller fåmansföretag, drivs av äldre personer. För att behålla kommunens attraktivitet och bredd i näringslivsutbudet är det av stor vikt att dessa företag, stora som små, fortsätter att vara verksamma i och från Säffle kommun även i framtiden. Att lägga ned sin verksamhet, med upparbetad kundstock och renommé är en olycklig utveckling. Samtidigt, för en nystartad företagare som måste börja från ”noll”, kan det bli både en lång och mödosam startsträcka innan företaget är bärkraftigt. Genom att föra samman köpare och säljare kan både tid, utvecklingsmöjligheter och pengar sparas för båda parter.

- Det är viktigt att vi som kommun tillsammans med samtliga aktörer involverade i företagens utveckling kan hitta arbetsformer där vi tar vara på företag som står inför ett generationsskifte så att väl fungerande företag lever vidare, säger Pia Proper tf Näringslivschef i Säffle Kommun.

Kvällen inleddes med information kring en del av det aktuella näringslivsarbetet i kommunen. Mycket av arbetet är i år fokuserat på aktiviteter inom projektet ”Säffle Matchnings- och Tillväxtcenter” vilket tillkom som ett resultat av nedläggningen av Volvos busstillverkning i Säffle. Glädjande är att lokalerna idag är fyllda med annan verksamhet och att den stora merparten av de som varslades idag har fått annan anställning eller har kunnat gå vidare i studier.

Därefter berättade Anna Hedberg på Företagarna Värmland kring hur läget ser ut i övriga Värmland och Sverige gällande ägarskiftesbehov och tankar.

- Många företagare har idag inte tänkt till kring NÄR de har för avsikt att sälja sitt företag, säger Anna som även skickar med ett tydligt budskap; det behövs fler företagare i Sverige och Värmland.

Vad Almi kan göra

Kvällen fortsatte med att Christina Nyström på ALMI Företagspartner berättade om vilken hjälp ALMI kan bistå med för företagaren, alltifrån lån och affärskontakter till mentorskap och vägledning för effektivt företagsarbete. ALMI har inget vinstintresse utan jobbar för att stimulera företagandet runtom i Sverige. Vidare gick hon igenom processen för köp och sälj av företag så att samtliga närvarande fick en bra överblicksbild på alla steg som behöver tas för att komma i ”hamn” med affären.

Köparexempel

Som nästa programpunkt fick vi lyssna på ett ”exempel från verkligheten” i form av Morgan Mesetovic, ägare av Strands Billackering i Kristinehamn, som på ett väldigt inspirerande sätt delade med sig av sin ”resa” och sina erfarenheter från tanke till att han köpte sitt företag.

Han pratade bl a om teamwork, då hans liv som egen företagare ofta krävde stor arbetsinsats, vilket krävde att familjen jobbade tillsammans för företagandet. Vidare gav han tipset att inte stressa om man vill bli egen företagare, att inte ta ”första bästa” utan välja med omsorg.

Säljarexempel

Efter fikapaus fortsatte ”verklighetsberättelserna”, denna gång från Johan Nilsson, som tidigare var en av ägarna till IT-hantverkarna i Karlstad. Även här fick vi en väldigt medryckande och inspirerande berättelse kring hur hans ”resa” från ägare till numera anställd inom företaget gick. Han tryckte hårt på att anlita en extern part som kunde tillvarata hans intressen. Genom att ha en extern, neutral part blir det mindre risk att känslor blandas in i affären.

Fallgropar att undvika

Slutligen var det dags att ”knyta ihop säcken”, detta med hjälp Lars-Eric Sundström, affärsrådgivare på Grant Thornton. Lars-Eric har genom mångårigt arbete i branschen samlat på sig en mängd exempel på fallgropar som man bör undvika vid köp eller försäljning. Genom konkreta exempel lyckades han på ett entusiasmerande sätt räta ut många frågetecken.

Bland annat betonade han vikten av att vara tydlig med att visa vad du säljer, så att potentiella köpare vet och förstår förutsättningarna. Vidare tyckte han att det inte är viktigast att prata pris i första läget, utan snarare om principerna för hur priset ska beräknas så att parterna är överens om det. Viktigt t ex att parterna är medvetna om det är aktier/andelar eller inkråm (lager, inventarier och goodwill) som överlåts. Vidare betonade han att det är viktigt att kontinuerligt följa upp nyckeltal så att man vet hur företaget utvecklas. Att göra det en gång per år i samband med bokslut kan vara alldeles för sent. Avstämt och periodiserat beslutsunderlag är avgörande för både säljande och köpande part. Till sist, även Lars-Eric betonade att det är bra att anlita branschfolk. De investerade pengarna betalar sig garanterat i det långa loppet.

Fortsatta arbetet

Kvällen avslutades med att kvällens moderator, Anders Anstrin gjorde en kort hopsummering samt att publiken fick med sig i uppgift att återkoppla kring hur de vill att det fortsatta arbetet kring ägar- och generationsskifte inom kommunen ska ske. Det är ett komplext och känsligt, men samtidigt oerhört viktigt ämne som ständigt behöver vara på agendan.

Tips i korthet till dig som funderar på att sälja ett företag

 • Framförhållning - prata i tid om försäljning av ditt företag.
 • Var tydlig med vad du säljer.
 • Förringa inte personalen i processen. Det kan lätt bli orolig stämning.
 • Ta hjälp externt! Det är mycket som kan gå fel. Välinvesterade pengar att anlita extern hjälp.

Tips i korthet till dig som funderar på att köpa ett företag

 • Ta reda på vad du köper. Gör ordentlig research.
 • Stressa inte igenom ett köp.
 • Gör en affärsplan och en budget.
 • Ta hjälp externt! Det är mycket som kan gå fel. Välinvesterade pengar att anlita extern hjälp.

Träffen arrangerades av Näringslivsenheten i Säffle Kommun i samarbete med Företagarna Värmland, ALMI Företagspartner och Grant Thornton i projektet Säffle Matchnings-och Tillväxtcenter. Samtliga cirka 25 närvarande fick med sig mycket matnyttigt att jobba vidare med. För dig som läser detta och gärna vill veta mer är du välkommen att kontakta Näringslivsenheten i Säffle Kommun på 0533-68 30 07.

Kontakt
 • Anders Anstrin

  Utvecklingsstrateg

  Kommunledningskontoret

  0533-68 30 07

  Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-12-09