Kontakt

Förskolan Sörgården deltar i - Ett friskare Sverige 2014

Vad är "Ett friskare Sverige"?

På uppdrag av regeringen har Folkhälsomyndigheten under tre år i rad (2010–2012)

samordnat en uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet – Ett friskare Sverige.

Ett friskare Sverige pågår under hela oktober månad 2014. Varje län och kommun bestämmer om de vill sprida ut sina aktiviteter under hela månaden eller koncentrera dem till en vecka. Sedan tidigare finns det flera etablerade i oktober som exempelvis ”Peppar, peppardagen”, FN:s internationella äldredag och ”Måltidens dag” så därför valdes detta alternativ.

Ett friskare Sverige har tre särskilt uttalade syften:

 • Öka kunskapen och medvetenheten om goda matvanor och fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan.
 • Uppmärksamma skillnader i hälsa och nå de grupper som har störst behov.
 • Särskilt uppmärksamma personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Målgrupper

Målgrupperna är som tidigare år, allmänheten men med extra uppmärksamhet på barn och tonåringar, personer 65 + och personer med intellektuell funktionsnedsättning.

 

Under 2014 ligger förvaltar- och samordningsansvaret för Ett friskare Sverige hos Friskvården i Värmland. Ett friskare Sveriges Facebooksida drivs nu av Friskvården i Värmland. Vår uppgift som samordnare av uppdraget innebär bland annat en återrapportering till Folkhälsomyndigheten om hur många aktiviteter som genomförts i landet.

Kontakt
 • Barbro Karlsson

  Friskvårdskonsulent

  Friskvården i Värmland

  0533-68 16 65

  Sundsgatan 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-11-25