Kontakt

Invånarnas åsikter har betydelse för kommunens arbete

Är du en av 1000 Säfflebor som har fått Statistiska centralbyråns Medborgarundersökning i postlådan?

I så fall vill vi på kommunen gärna att du tar dig tid att skicka in dina svar. Vad du tycker har betydelse för hur kommunen planerar sin verksamhet!

Artikeln på bilden finns med i GV-nytt 1 oktober. Mer om undersökningen hittar du också på saffle.se/kvalite.

Senast uppdaterad • 2019-11-25