Kontakt

Rivning av hyreshus på Gläntstigen 3

Hösten 2014 river Säffle kommun genom det kommunala bolaget Säfflebostäder hyreshusen på Glänstigen 3.

Orsaken är att det var ett mycket stort underhålls- och renoveringsbehov i byggnaden vilket inkluderade allt från va/avlopp-stammar, trapphus, el, fönster, tak och kök m.m. Flertalet av lägenheterna hade inte eget badrum utan de hade ett gemensamt per trapphus.

Kostnaden för renovering av en så eftersatt byggnad måste sättas i relation till kostnaden för att riva. Säfflebostäder har istället valt att satsa ordentligt på Gläntstigen 2, 4, 6 och 8. De byggnaderna är nu i mycket gott skick.

När rivningen av Gläntstigen 3 är klar kommer vi att göra en grusparkering för våra hyresgäster. Fler parkeringsplatser har länge varit efterfrågat då trafiksituationen i området har varit mycket besvärlig och de boende tvingats parkera sina bilar på båda sidor av den smala gatan vilket har minskat framkomligheten i området.

I somras informerade vi samtliga hyresgäster på Gläntstigen om rivningsbeslutet.

Kontakt
 • Säfflebostäder AB

  Expeditionen Säfflebostäder AB

  Säfflebostäder AB

  Kundtjänst: 0533-68 17 00
  Uthyrning: 0533-68 17 07
  Fastighets- och störningsjour: 054-83 06 70

  Hamngatan 4 B, Säffle

  Besökstider
  Måndag-fredag 10:00-14:30
  Lunchstängt 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2019-12-09