Kontakt

Kulturpris år 2014

Säffle kommun delar varje år ut ett kulturpris till person eller förening som har utfört värdefulla insatser för kulturen i Säffle kommun.

Du kan, som enskild eller som förening, föreslå kulturstipendiat till person eller förening som är verksam i Säffle kommun eller till person som är född eller har varit aktiv i kommunen. Det är kulturnämnden som beslutar vem eller vilka som ska få kulturpriset.

Prissumman uppgår till 5 000 kronor.

Förslag med motivering göras skriftligen senast 18 oktober 2014, till kultur@saffle.se eller Kulturnämnden, Säffle kommun, 661 80 Säffle.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2019-11-26