Kontakt

Ny avfallsentreprenör i Säffle kommun från och med 1 juli

Efter en kommunal upphandling för insamling av hushållsavfall tar RenoNorden Sverige AB över entreprenaden efter SITA AB.

I och med entreprenörsbytet kommer kommunen att sköta kundtjänst och fakturering och ett flertal abonnenter kommer att få ändrad hämtdag. Mer information om detta kommer senare.

Kommunen har beslutat att upphöra med den s.k. grindhämtningen av glas- och metallförpackningar. Fortsättningsvis lämnas förpackningarna till någon av de 11 återvinningsstationer som Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB erbjuder.

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Kontakt
 • Kundservice vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Telefontid vardagar:
  09:30-12:00

Senast uppdaterad • 2019-11-26