Kontakt

Skolchefen går över i ny tjänst

Nuvarande förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen Mikael Blom går över i ny tjänst som kvalitetsutvecklare på kommunledningskontoret från och med 14 april. Mikael har under sina snart tio år som förvaltningschef gjort ett bra jobb och varit involverad i många omstruktureringsprocesser. Vi är numera överens om att det är dags för nya krafter att ta över skolutvecklingsarbetet och för Mikael Blom att ta sig an andra arbetsuppgifter inom Säffle kommun.

Mikael tar över den vakanta tjänsten som kvalitetscontroller som finns på kommunledningskontoret samtidigt som tjänstens innehåll justeras, därav ändrad titel. Mikael kommer bland annat omgående påbörja upphandling och införande av det beslutsstödssystem som ska införas i kommunen.
- Det känns skönt och behövligt att äntligen komma igång med ett antal strategiska arbetsuppgifter som vi legat efter med, samtidigt som BUNs utvecklingsarbete kan fortsätta framåt säger kommunchef Sven Junzell

Ny t.f. förvaltningschef på barn- och utbildningsnämnden föreslås tillsvidare bli biträdande förvaltningschef Elisabeth H. Solberg. Beslut kommer att fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott under nästkommande vecka. Barn- och utbildningsnämnden arbetar tillsammans med Kommunstyrelsen nu med en plan för att både på kort- och lång sikt lyfta kvalitetsarbetet i skolan. Kommunstyrelsen har beviljat Barn- och utbildningsnämnden extra medel för detta och vi återkommer med mer information om hur detta arbete fortskrider.

Stora utmaningar framöver

Säffle kommun har sedan flera år tillbaka lagt stort fokus på att förbättra skolresultaten. Nyligen presenterades undersökningen Öppna jämförelser från SKL som visar att Säffle fortfarande har ett stort arbete att göra för att höja andelen elever som uppnår behörighet till olika gymnasieprogram och når målen i alla ämnen. Undersökningen visar samtidigt mycket glädjande att Säffles elever i åk 3 får goda resultat och placerar sig bland topp 15 % av Sveriges kommuner.
- Vi är i många delar av verksamheten på god väg och förhoppningen är nu att kunna ta ytterligare steg i rätt riktning, säger Stina Höök.

Vid frågor:

Stina Höök
Barn- och Utbildningsnämndens ordförande
Tel: 0766-315120

Sven Junzell
Kommunchef
Tel: 070-320 39 22

Senast uppdaterad • 2019-11-26