Kontakt

Vi behöver dig! Nu tar vi steget från Fritidsgård till Ungdomens Hus

Till viktiga, kompetenta, engagerade och fantasifulla personer i vår närhet! Nu tar vi steget från Fritidsgård till Ungdomens Hus.

Vi kommer från den 5 september 2014 att bedriva verksamhet i tidigare Trätälja/musikskolan. Byggnationen sker etappvis med målet att hela huset ska vara i drift om några år.

För att bygga en bra verksamhet för unga människor behövs mångas perspektiv, tankar och idéer. Vi behöver människor som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper för att uppnå det bästa.

Du/Ni är viktiga för oss i denna process. Syftet med mötet är att ta fram verksamhetsidéer och samverkansmöjligheter. Målet är att vi tillsammans ska skapa en mötesplats där unga människor kan växa och trivas.

Vi kommer på mötet att presentera hur långt vi är i planeringen och fortsätta med 4 frågeställningar som först kommer att diskuteras i smågrupper för att sedan presenteras i storgrupp. Formen kallas för Dialogcafé och är utformad för att så många som möjligt ska få utrymme att uttrycka sina åsikter. Vi möts på Trätäljaskolan 3 trappor (viss begränsad tillgänglighet då hissen inte är på plats).

Vi önskar att du avsätter 2,5 timmar tiden 18.30 -21.00 något av dessa datum: 14/4, 15/4 där fika sker under tiden.

Välkommen

Kenneth Gagnero Hans Hellberg

Verksamhetsledare Fritidsledare

Kontakt
  • Jesper Byh

    Verksamhetschef Ungdomens hus

    Kulturförvaltningen

    0533-68 19 33

    Skolgatan 3, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-11-26