Kontakt

Egen säljcoach

Säffle kommun erbjuder under 2014 en ny resurs till lokala företagare. Numera kan företag i Säffle boka in sig hos säljcoachen Ewa Gustavsson, CoachEffekt kostnadsfritt. Syftet är att bidra till att Säffleföretagen ökar sin försäljning och får möjlighet att växa.

Strukturerad och långsiktig försäljning

I över 30 år har Ewa Gustavsson arbetat inom komplex B2B försäljning,
och har lång erfarenhet från olika branscher och säljorganisationer – både i praktiskt arbete och som säljcoach. De här åren har gett Ewa stor insikt och förståelse om vad som skapar framgångsrik försäljning och även vilka hinder som finns.

- Företagen jag träffar här är mycket professionella och mycket duktiga, men många vittnar om brist på tid till att vidareutveckla försäljningen och hinna coacha medarbetarna i det dagliga säljarbetet. I många fall saknas också en struktur runt försäljningen något som gör det svårare att arbeta strategiskt, långsiktigt och för att driva sin försäljning framåt, säger Ewa Gustavsson.

- Ibland kan säljarbetet vara krävande och det är lätt att köra fast i gamla hjulspår. Och då behöver det fyllas på med ny positiv energi och inspireras till nytänkande som ger nya perspektiv och möjligheter i säljarbetet, säger Ewa Gustavsson

Säljcoachning på plats
– inspirerar till ökad försäljning

Ewa går in i varje enskilt företaget och jobbar aktivt ” hands on” med sälj-utveckling/coachning för att få ännu bättre skärpa, kreativitet i säljarbetet och identifierar de viktigaste faktorerna som snabbare leder till ökad försäljning och bättre lönsamhet.

Varje företag är unikt och sättet man säljer på – och i coachningen ingår att vi analyserar företagets nuvarande arbetssätt, säljstrategi, ser över säljprocessen, kompetensnivå och mål kring försäljning.

Ewa finns med över en längre tidsperiod för att vägleda, inspirera, coacha och följer upp att uppsatta mål nås.

Förutsätt att finansiering finns kommer erbjudandet om rådgivning
från säljcoach att fortsätta även efter 2014.

Vi vet att sälj är den viktigaste och ibland svåraste delen av företagande. Därför anlitar vi vid möjlighet en säljcoach som kan sitta ned med enskilda företag och se över säljstrategin och utveckla bättre färdigheter inom försäljning.

Kontakt
  • Ewa Gustavsson

    Rådgivare och coach inom försäljning

    Kommunledningskontoret

    0533-68 13 29

    Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-11-26