Kontakt

Gemensamt kommunprojekt för utveckling av skärgården

Kommunerna Säffle, Grums, Hammarö, Karlstad och Kristinehamn har tillsammans med Länsstyrelsen Värmland och Visit Värmland ansökt om förstudiemedel från Region Värmland för att ta fram en förstudie om skärgårdsutveckling i Norra Vänerskärgården. Ansökan har nu glädjande blivit beviljad från Region Värmland och tillsammans med kommunerna och Länsstyrelsens medfinansiering omfattar förstudien 240 000 kr.

Uppdraget att hålla samman förstudien har getts till Leader Närheten vilka arbetar med landsbygdsutveckling inom ramen för EU:s Landsbygdsprogram. Projektledare för förstudien är Leader Närhetens Verksamhetsledare Håkan Svenneling.
Förstudiens mål är dels att ta fram en ansökan till kommande Regionalfond, men också att skriva en strategi för skärgårdsutveckling utifrån modell från Bottenvikens skärgård i norra Sverige. Projektet kommer genomföra dialogmöten i varje kommun under våren för att få in ett kunskapsunderlag kring entreprenörers och föreningars behov.

Projektet ska avslutas i augusti och då ska den gemensamma strategin för skärgårdsutveckling i Norra Vänerskärgården presenteras vid ett avslutningsseminarium.

Kontaktperson: Håkan Svenneling, 070-88 23 998

Senast uppdaterad • 2019-11-27