Kontakt

Ny gång- och cykelbana genom Svaneholm

Trafikverket och Säffle kommun har tecknat avtal om att gemensamt finansiera och anlägga en ny gång- och cykelbana längs Storgatan i Svaneholm. Arbetet innefattar även ombyggnation av busshållplatser och trafiksäkring av övergångsställen och korsningar.

Gc-banan kommer att anläggas på Storgatans västra sida och sträcker sig från skolan i söder till John Bryntesons Väg i norr. Byggnationen är kalkylerad till ca 2,4 mnkr och fördelas lika mellan parterna.

Förslaget kommer ursprungligen från Svanskogs byalag och syftet är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter genom att separera gående och cyklister från övrig trafik och att hastigheten för passerande fordon ska sänkas.

Vissa arbeten kan komma att starta redan i december 2013 om vädret tillåter och målsättningen är att hela projektet ska vara färdigställt i juni 2014. Trafikverket har också för avsikt att asfaltera körbanan genom Svaneholm efter att övriga arbeten är klara.

För att titta på ritningarna; se höger under Relaterad information

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Här hittar du kartor över gång- och cykelvägar i Svaneholm

Kontakt
 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 49

Senast uppdaterad • 2019-11-27