Kontakt

Satsningar på vattenledningsnät i Säffle och Åmål

I de flesta kommuner finns ett åldrande ledningsnät, så även i Säffle och Åmål.

Ledningarna skall fylla tre funktioner; förse oss med friskt dricksvatten, avleda vårt spillavlopp samt ta hand om s k dagvatten från dränering och takvatten. Inte minst de senare funktionerna har satts på hårda prövningar vid de översvämningar kommunerna har drabbats av.

Kommunerna har tydligt önskat åtgärder för att säkra funktioner och minska störningar.

VA-verket och gatuenheten har under ett par års tid tagit fram ledningsnätsberäkningar och utredningar samt upprättat saneringsplaner, allt för att identifiera behovsområden. Ett arbete som börjar ge resultat.

När nu Nybrogatan i Åmål och Björkvägen i Säffle går mot sitt färdigställande kan vi konstatera att siffrorna pekar på en halvering av utbytestakten från ca 250 år till ca 120 år.

Nu fortsätter insatserna med ombyggnad av Sundsborgsgatan - Trädgårdsgatan - Furuvägen i Säffle samt uppstart av Odengatan i Åmål.

Vi beklagar de olägenheter som förekommer i samband med ombyggnaderna, för såväl trafikanter som fastighetsägare, men hoppas på förståelse för den positiva effekt detta har på vårt VA-ledningsnät.

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Kontakt
 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 49

Senast uppdaterad • 2019-11-27