Kontakt

Populärt med 1950-talet!

Tidigare i höstas bjöd kommunen in till inspirationsmöte kring 1950-talet. Målet är att kulturutbudet ska präglas av 1950-tals tema under 2014. Intresset för mötet var över all förväntan. Cirka 70 personer mötte upp med förslag på arrangemang och idéer.

-Fantastiskt roligt. Det var många fler än vi hade vågat drömma om. Vi fick gå ut och bre extra smörgåsar för att det skulle räcka till alla, säger projektledare Camilla Bark.
På informationsträffen berättade byggnadsantikvarie Andreas Hansen från Värmlands museum om den kulturhistoriska utredning av Säffles 1950-tals arkitektur han gjort. Fd chefsredaktören på Säffletidningen, Sven Erik Dahlström, berättade om tidsandan och stadens utveckling på 1950-talet.

Tidstypisk arkitektur värd att bevara

Uppmärksammandet av 1950-talet, är ett initiativ från kommunens kulturnämnd. Säffles 1950-tals miljöer är unika och välbevarade. Stadshuset är en arkitektonisk pärla från denna tid. Säffle fick, som den sista köpingen i Sverige, sina stadsprivilegier 1951 och refereras ibland till Sveriges yngsta stad. Holgers konditori är ett annat exempel på en 1950-talsmiljö i original.
- Det är värdefullt att så många tidstypiska miljöer har bevarats i original. Var rädda om dessa miljöer och var varsamma vid om- och tillbyggnader, säger byggnadsantikvarie Andreas Hansen.

Program med aktiviteter

Även stadshuset i Säffle är ett exempel på klassisk 50-talsarkitektur.

I samband med kulturarrangemanget 2014 kommer Andreas Hansen och Sven-Erik Dahlström att ge ut en skrift om Säffle och 1950-talet.
- Vi hoppas dessutom att privatpersoner och föreningar vill bidra med aktiviteter med 1950-tals tema, berättar projektledare Camilla Bark.

Aktiviteter kan t ex vara teater, musik, utställningar, bilar och mat. Alla aktiviteter kommer sammanställas i ett program. Deadline för att anmäla sin aktivitet är den 31/12 2013. Programmet kommer vara klart i februari 2014.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2019-11-27